DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

TBMM Genel Kurulu tarafından 13 Şubat 2020 tarihinde kabul edilerek yasalaşan 7221 Sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 20 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Söz konusu kanuna göre yapılan değişiklikler sonrası değerli konut vergisi uygulaması soru & cevap şeklinde birkaç maddede bilginize sunulmuştur.

Gayrimenkulün değerlemesi ne şekilde yapılacak?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlemeler dikkate alınmayacak, belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri (rayiç bedel) esas alınacak.

Kimler kanundan muaf olacak?

  • Gelir durumu dikkate alınmaksızın Türkiye sınırları içinde mesken niteliğinde tek taşınmazı olanlar,
  • Kanun kapsamına giren birden fazla mesken niteliğinde taşınmazı olanların en düşük değerdeki taşınmazı,
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın mesken nitelikli taşınmazları değerli konut vergisinden muaf olacak.


Vergi bedelleri ne şekilde hesaplanacak?

Vergi hesaplamasında kademeli vergilendirme modeli uygulanacak:

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 arasında olanlar 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için “binde 3”,
  • 7.500.000 TL ile 10.000.000 TL (bu tutar dahil) arasında olanlar; 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, 7.500.000 TL üzerinde kalan meblağ için “binde 6”,
  • 10.000.000 TL üzerinde olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL ve üzerinde kalan meblağ için “binde 10“oranında vergilendirmeye tabi tutulacak.


Değerli Konut Vergisi ne zaman ödenmeye başlanacak?

Kanunun 19. Maddesi ve Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 24. Madde ile mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak, 2020 yılına ilişkin olarak beyanname verilmeyecek ve vergi tahakkuk ettirilmeyecek.

Paylı mülkiyet ve el birliği mülkiyette hangi değer esas alınacak?

Vergilendirmede mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Değeri 5.000.000 TL üzerinde olan mülkler vergilendirme kapsamına girecek, paylı mülkiyet söz konusu olduğunda paydaşlar hisseleri oranında vergi beyannamesi vermekle mükellef olacak.