veri sahibi başvuru formu

SPACE İSTANBUL
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VERİ SAHİBİ BAŞVURU KILAVUZU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Space İstanbul Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanan işbu Form, Kanun’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerinin (“Veri Sahibi”) Kanun’un 11. maddesinde öngörülen hakları kapsamındaki taleplerini iletmesine kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca Veri Sahibi olarak Şirketimize, yazılı olarak veya daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle taleplerinizi iletebilirsiniz. Başvuru kanalı özelindeki bilgilerimize aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Cevdetpaşa Cad. Germencik Sk. Bebek Palas Apt. No:1 34342 Bebek İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat

Cevdetpaşa Cad. Germencik Sk. Bebek Palas Apt. No:1 34342 Bebek İstanbul

Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek elektronik posta ile

info@spaceistanbul.com

İletilen talepler Şirketimiz tarafından mevzuat uyarınca başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek yanıtlanacaktır. Başvuruların Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Kanun ve Tebliğ uyarınca başvurunuzda yer alması zorunlu bilgiler şunlardır:

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu.

Başvurunuzu hangi yöntemle gerçekleştirdiyseniz, Şirketimiz tarafından aynı yöntemle yanıt verilecektir. Başvurunuzda farklı bir yöntemle yanıt verilmesini belirtmeniz halinde Şirketimiz tarafından talebinize uygun yöntemle yanıt verilecektir. Herhangi bir hukuka aykırı veri paylaşımı yapılmaması ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketimiz tarafından kimlik teyidi amacıyla tarafınızdan ek belge/bilgi talep edilebilecektir.